პროექტის აღწერა
1. პროექტის სახელი: ქართული სპორტი
2.პროექტის აღწერა: ძველი და თანამედროვე სპორტული თამაშების წესებისა და ისტორიის შეგროვება.
3. პროექტის სრული აღწერა: ზოგიერთი სპორტის სახეობა ძალიან ძველია, ზოგიც სულ ახლახან შეიქმნა და პოპულარულია, სპორტის ყველა სახეობას თავისი წესები აქვს. ალბათ გასაკვირი არ არის თუ ყველა სპორტული თმაშის წესი ბევრი ადამიანისათვის ცნობილი არ არის. მოსწავლეები მოაგროვებენ შემდეგ ინფორმაციას:
ა) სპორტული თამაშების წესები და ისტორია.
ბ) სპორტული მოედნების სურათები და აღწერა
გ) სპორტის ამ სახეობაში ცნობილი ადამიანების ბიოგრაფია და მიღწევები.
შექმნიან მოპოვებული სურათებით ალბომებს, მოაწყობენ გამოფენას. აიღებენ ინტერვიუს და მოაწყობენ შეხვედრას. გააკეთებენ ჩანახატებს, შექმნიან ნახატებს.
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 12-17 წელი, VII-XI კლასები.
5. ვადები/ხანგრძლივობა: 4 თვე
6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: მასალის მოძიება დამხმარე ლიტერატურისა და ინტერნეტის საშუალებით, ცნობილი სპორტცმენების ბიოგრაფიებისა და მიღწევების გაცნობით მიღებული შთაბეჭდილებების მიხედვით ჩანახატების შესრულება, ფოტოალბომის შექმნა, პრეზენტაციის მოწყობა
7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები, რაც შეიძლება შეიქმნას: ფოტოალბომი, ინტერვიუ, ჩანახატ ი, ფოტოგამოფენა, ბლოგი შექმნილი მასალების მიხედვით.
8. სასარგებლო სხვებისათვის: გაეცნობიან ცნობილი სპორტცმენების ბიოგრაფიებს, მათ მიღწევებს და წვლილს ჩვენი ქვეყნისა და მსოფლიო კულტურის განვითარებაში. დაინტერესდებიან და აირჩევენ სპორტის რომელიმე სახეობას.
9. სამუშაო ენა: ქართული
10.საგნებთან/საგბობრივ ჯგუფებთან /ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
ქართული ენა
- გააკეთებენ ჩანახატებს,აიღებენ ინტერვიუს, ბლოგისათვის მოამზადებენ ინფორმაციას.
მათემატიკა- მონაცემთა შეგროვება, დამუშვება. უცხო ენები - მოიპოვებენ საჭირო ინფორმაციას უცხო ენაზე და გადათარგმნიან. საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება, გაცვლა, ისტ-ის საშუალებების მოხმარების დემონსტრირება.
11. მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
12.
პროექტის ფასილიტატორის სახელი: თამილა კირთაძე
13. პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: kirtam44@gmail.com
14. პროექტის ფორუმი:
15. პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი:პროექტის ფასილიტატორის